| 

Giới thiệu

Đây là trang tài liệu về tài nguyên môi trường, trang này với mục đích là thu thập và liệt kê tất cả các tài liệu của CRES trong 30 năm qua phát triển và trưởng thành.

Ngày nay, công nghệ phát triển một cách nhanh chóng, các tài liệu điện tử đang dần dần chiếm ưu thế trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đối với việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Số lượng người khai thác thông tin trên internet ngày một tăng, nhu cầu thông tin trên mạng internet là nhu cầu cấp thiết không thể thiếu đối với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Trên xu hướng phát triển công nghệ số đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đang rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hệ thống website, là đơn vị đang dẫn đầu của Việt Nam về số lượng truy cập đến tên miền và tài liệu học thuật hiện có. Để có được vị trí như vậy là do sự quan tâm, tâm huyết đường lối chỉ đạo của Ban Giám đốc, nhất là Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành nâng cao chất lượng trang web. Để khẳng định vị thế Đại học Quốc gia Hà Nội trên tầm quốc tế, ngày 27/3/2015, Hội nghị Phát triển tài nguyên số và website theo chỉ số xếp hạng của CYBERMETRICS LAB ở Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tiến hành và đã kết luận chỉ đạo rằng: Theo nguyên tắc chung, các đơn vị trực thuộc và thành viên phải chủ động triển khai kế hoạch thực hiện nâng cấp tài nguyên số và website của đơn vị. Các cấp lãnh đạo phải có hướng đầu tư về nhân lực và tài chính, nhằm thúc đẩy việc thực hiện làm giàu tài nguyên số.

Viện Tài nguyên và Môi trường được thành lập dựa trên việc nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện có bề dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đã xuất bản nhiều công trình có giá trị mà chưa được quảng bá một cách thích đáng qua hình thức điện tử này.

Hiện nay, Viện Tài nguyên và Môi trường đang lưu giữ nhiều tài liệu quý, các công trình nghiên cứu chuyên sâu, đang ở dạng bài viết và đã được xuất bản thành sách về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bao gồm các lĩnh vực như đất ngập nước, hệ sinh thái miền núi, sinh thái nhân văn, bảo tồn đa dạng sinh học…, do các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đã từng tham gia chủ trì và biên tập như cố GS. Võ Quý, GS. Lê Trọng Cúc, GS. Trương Quang Học, GS. Phan Nguyên Hồng, cố PGS. Phạm Bình Quyền, PGS. Lê Diên Dực… và các tiến sĩ kế cận như TS. Hoàng Văn Thắng, TS. Võ Thanh Sơn, TS. Nghiêm Thị Phương Tuyến và TS. Lê Thị Vân Huệ, là những GS., TS. hàng đầu về các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Đây có thể nói là một kho tàng lớn về cơ sở dữ liệu, có thể phục vụ cho các nghiên cứu khoa học sau này của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành khoa học cho nhân loại, nếu được phân loại, quy tụ, sắp xếp có hệ thống, lưu trữ trên server và khai thác để nghiên cứu và học tập qua hình thức tìm kiếm và nghiên cứu trên một hệ thống website, chắc chắn sẽ rất bổ ích và hữu hiệu cho nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện nói riêng và nghiên cứu khoa học cho nước nhà nói chung.

Để khai thác giá trị của bộ cơ sở dữ liệu này, điều cần thiết là phải liệt kê phân loại tài liệu theo từng lĩnh vực cụ thể.

Xây dựng một trang web có đầy đủ chức năng tải dữ liệu lên và tìm kiếm, khai thác tài liệu một cách dễ dàng theo từng lĩnh vực là một nhiệm vụ đang ngày càng cấp thiết ở Viện Tài nguyên và Môi trường.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm mục đích tập hợp các nguồn tài nguyên được số hóa từ những CSDL trong thư viện và của Phòng Hợp tác và Phát triển vào một kho tài nguyên học tập tập trung, thư viện điện tử cung cấp kho chứa cho sự bảo tồn và duy trì các công trình khoa học và các sưu tập điện tử, đồng thời cung cấp các công cụ phân loại cho việc truy cập, sử dụng tài nguyên và tìm kiếm tra cứu được dễ dàng. Việc tích hợp mã nguồn mở Greenstone hoặc WordPress cung cấp các công cụ mới cho người quản lý thư viện, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, tạo nên môi trường dạy, học và nghiên cứu với bốn mục tiêu sau:

(1) Cung cấp kho tài nguyên trung tâm cho các tài nguyên được số hóa, hỗ trợ việc chia sẻ các tài nguyên và là nơi bảo tồn các công trình số hóa này.

(2) Cung cấp hệ thống thông tin số có khả năng tổ chức, phân loại, biên mục, chú dẫn và tổng hợp các tài nguyên theo các chuẩn trên nền hỗ trợ của XML.

(3) Tạo ra giao diện thống nhất cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên cùng truy cập và tra cứu, tìm kiếm các tài nguyên số hóa, hỗ trợ các nguồn thông tin cho các bài giảng, học tập, tham khảo của học viên và nghiên cứu khoa học.

(4) Đảm bảo việc thống nhất các quy trình bổ sung thông tin, cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập điện tử, cũng như việc lưu trữ và quản lý tập trung các nguồn tài nguyên giữa thư viện và các phòng của Viện. Đây là khả năng tập trung và chia sẻ hợp lý các lực lượng lao động giữa thư viện, các phòng  với các nhà nghiên cứu và các giảng viên.