Đa dạng các nhóm thủy sinh vật khu du lịch Tràng An, Ninh Bình


Phan Văn Mạch

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

MỞ ĐẦU

Khu du lịch Tràng An (Cố đô Hoa Lư – Tràng An – Tam Cốc Bích Động) là vùng núi đá vôi thuộc tỉnh Ninh Bình nằm ở rìa Đông Nam của đồng bằng Sông Hồng với tổng diện tích khoảng 2.168 ha, nằm trên địa phận 8 xã, phường thuộc huyện Hoa Lư (xã Trường Yên; xã Ninh Xuân; xã Ninh Hải ha; xã Ninh Hoà), huyện Gia Viễn (xã Gia Sinh) và thành phố Ninh Bình (phường Ninh Khánh; xã Ninh Nhất; phường Tân Thành). Khu vực Tràng An thuộc kiểu cảnh quan núi đá vôi Karst bao gồm các dãy núi chạy nối tiếp nhau ở vùng trung tâm, xen kẽ, ở vùng rìa là đồng bằng, vùng thấp trũng ngập nước với hệ thống sông ngòi uốn khúc quanh co bên trong và phát triển ngầm là một hệ thống nhiều hang động. Do cấu trúc địa hình núi đá vôi ảnh hưởng bởi mưa nhiều với nền nhiệt cao và nước tầng mặt khá phong phú nên các quá trình Karst hoạt động diễn ra hầu như thường xuyên và mạnh mẽ. Do phát triển trong điều kiện như vậy nên thực vật ở đây xen lẫn với đá trên các sườn dốc và vùng ngập nước tạo ra cảnh quan đặc trưng hấp dẫn. Chính vì thế đây là khu vực có nhiều nét đặc sắc về địa chất, kiến tạo, địa hình địa mạo, tài nguyên đa dạng sinh học, đặc biệt là thủy sinh vật. 

 Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  

Xem chi tiết: Liên hệ với thư viện CRES