Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014

Trương Quang Học, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh và phát triển của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo ‘Biến đổi khí hậu: các tác động tới an ninh và phát triển của Việt Nam và kiến nghị chính sách trên phương diện ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Hà Nội, 23.4.2013.  Trương Quang Học, …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010

Năm 2006 – 2010 Lê Trọng Cúc, 2010. Phát triển kinh tế nông hộ – Nông lâm kết hợp theo mô hình R-VAC. Trong: Võ Quý và Võ Thanh Sơn (Biên tập). Phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học. Tài liệu hội thảo tập huấn. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005

Năm 2000-2005 Phan Hồng Anh, Mai Sỹ Tuấn và A. Tetsumi, 2005. Hiện trạng hệ thực vật rừng ngập mặn tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Trong: Trương Quang Học, Lê Diên Dực, Phạm Bình Quyền, Lê Trọng Cúc, Hoàng Văn Thắng, Lê Thị Vân Huệ, Võ Thanh Sơn và Nghiêm Phương Tuyến (Biên tập). Kỷ yếu …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp)

Năm 2000 – 2005  Hoàng Văn Thắng, 2004. Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Trong: Phạm Bình Quyền, Phan Nguyên Hồng, Lê Diên Dực và Hoàng Văn Thắng (Biên tập). Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Tài nguyên và môi trường 2003-2004. Sa Pa, Lào Cai, 02-05/12/2004. …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000

Năm 1996 – 2000 Lê Trọng Cúc, 2000. Văn hóa thích nghi của người Mông Trắng ở Thai Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Trong: Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Lê Diên Dực, 2000. Quản lý tổng hợp đất ngập nước cửa sông Hồng thuộc huyện Tiền …

Đọc thêm

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Trần Hồng Thái, Hoàng Anh Huy, Mai Kim Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường  NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  6/1992: Hội nghị thượng đỉnh Thế giới tại Rio De Janero năm 1992 là một bước ngoặt trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị này, Chính phủ …

Đọc thêm

Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông ĐU (thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý -hóa và chỉ số sinh học

Nguyễn Thị Hoa1, Hoàng Thị Thu Hương2, Peter LM Goethals3 1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I 2Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3Khoa Sinh thái ứng dụng, Trường Đại học Ghent, Bỉ Ô nhiễm môi trường ở lưu vực sông đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng …

Đọc thêm

Tăng cường vốn xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng

Pamela McElwee[1] Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Lê Thị Vân Huệ, Phạm Việt Hùng[2] 1 Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN Sự cần thiết tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng   Hậu quả của các cơn lụt và mưa to trong hơn 30 năm qua tại …

Đọc thêm