Tính thiệt hại do ngập lụt với con người và nhà cửa theo kịch bản biển đổi khí hậu và nước biển dâng và đề xuất các giải pháp thích ứng tại một xã ven biển

 Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu Quản lý biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải Đảo  Việt Nam có 3260 km đường bờ biển với hai vùng đồng bằng màu mỡ là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 50% dân số cả nước đều là các vùng đất thấp. Cùng với cả …

Đọc thêm

Tổng quan về văn hoá các dân tộc người thiểu số ở miền núi và phát huy nền văn hoá các dân tộc trong thời kỳ mới.

ThS. Nguyễn Doãn Hương Sở Văn hoá Thông tin Nghệ An I. Vài nét về các dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An. Nghệ An là một tỉnh vào loại lớn nhất của cả nước; tỉnh có miền núi chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của tỉnh – Là nơi cư trú của 6 tộc người, nơi có …

Đọc thêm