Danh mục các luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ (Master Theses) Nguyễn Thị Kim Cúc, 2002. Nghiên cứu xã hội thảm thực vật ngập mặn xã Thụy Trường – huyện Thụy Hải – tỉnh Thái Bình. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học. Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội: 84 trang. Lê Hương Giang, 1999. Bước đầu đánh giá năng suất, ảnh …

Đọc thêm

Danh mục luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses) Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in Population Genetics. Ehime University, Japan: 90 pages. Nguyễn Mạnh Hà, 2008. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học-sinh thái để bảo tồn loài Bò tót (Bos gaurus Smith 1827) ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Sinh học. …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014

Trương Quang Học, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh và phát triển của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo ‘Biến đổi khí hậu: các tác động tới an ninh và phát triển của Việt Nam và kiến nghị chính sách trên phương diện ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Hà Nội, 23.4.2013.  Trương Quang Học, …

Đọc thêm

Danh mục sách xuất bản tiếng Việt năm 2011-2014

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Sổ tay Hướng dẫn sử dụng khôn khéo rừng dừa nước. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước Biến đổi Khí hậu”. NXB Khoa học …

Đọc thêm

Danh mục sách xuất bản tiếng Anh

Year 2011-2014 Rawson, B. M, Insua-Cao, P., Nguyen Manh Ha, Van Ngoc Thinh, Hoang Minh Duc, Mahood, S., Geissmann, T. and Roos, C., 2011. The Conservation Status of Gibbons in Vietnam. Fauna & Flora International/Conservation International, Hanoi, Vietnam. Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine, Jeff Romm. Upland transformations in Vietnam, 2011, 299 pages.  Year 2006 – 2010  Le Thi Van …

Đọc thêm

Danh mục các sách xuất bản tiếng Việt

Năm 2006 – 2010  Võ Quý và Võ Thanh Sơn (Biên tập), 2010. Phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học. Tài liệu hội thảo tập huấn. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm NC TN&MT), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). NXB Nông nghiệp, Hà …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010

Năm 2006 – 2010 Lê Trọng Cúc, 2010. Phát triển kinh tế nông hộ – Nông lâm kết hợp theo mô hình R-VAC. Trong: Võ Quý và Võ Thanh Sơn (Biên tập). Phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học. Tài liệu hội thảo tập huấn. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005

Năm 2000-2005 Phan Hồng Anh, Mai Sỹ Tuấn và A. Tetsumi, 2005. Hiện trạng hệ thực vật rừng ngập mặn tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Trong: Trương Quang Học, Lê Diên Dực, Phạm Bình Quyền, Lê Trọng Cúc, Hoàng Văn Thắng, Lê Thị Vân Huệ, Võ Thanh Sơn và Nghiêm Phương Tuyến (Biên tập). Kỷ yếu …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp)

Năm 2000 – 2005  Hoàng Văn Thắng, 2004. Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Trong: Phạm Bình Quyền, Phan Nguyên Hồng, Lê Diên Dực và Hoàng Văn Thắng (Biên tập). Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Tài nguyên và môi trường 2003-2004. Sa Pa, Lào Cai, 02-05/12/2004. …

Đọc thêm