Danh mục các công trình khoa học (1985-2010)

Tên Danh mục các công trình khoa học (1985-2010) Thể loại Sách tham khảo Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Năm xuất bản 2010 Tác giả Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Tóm tắt nội dung Tập hợp các công trình khoa học mà trung tâm thực hiên từ năm mới thành lập đến nay.   …

Đọc thêm

Uplands Transformations in Vietnam

Tên Uplands Transformations in Vietnam Thể loại Sách tham khảo Nhà xuất bản Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia  (ChATSEA) Năm xuất bản 2011 Tác giả Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine and Jeff Romm. Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề chuyển đổi kinh …

Đọc thêm

Đa dạng sinh học và sự thịnh Vượng

  Tên Đa dạng sinh học và sự thịnh vượng Thể loại Kỷ yếu hội thảo Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật  Năm xuất bản 2007 Tác giả Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài trung tâm về các vấn đề đa dạng …

Đọc thêm

25 năm xây dựng và phát triển

  Tên 25 năm xây dựng và phát triển Thể loại Sách giới thiệu Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Năm xuất bản 2010 Tác giả Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nói về hướng phát triển của Trung tâm  

Đọc thêm

Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam

Tên Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam Thể loại Sách tham khảo Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Năm xuất bản 2009 Tác giả Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine and Jeff Romm. Tóm tắt nội dung Tập hợp các báo cáo nghiên cứu về tác động của thị trường làm chuyển …

Đọc thêm