Hiện trạng lưỡng cư, bò sát ở vùng Đông Bắc Việt Nam

Lê Nguyên Ngật1, Lê Thị Lý1, Trần Thanh Tùng2, Hoàng Văn Ngọc3  1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 3 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên MỞ ĐẦU Giới hạn cửa vùng Đông Bắc Việt Nam (Đông Bắc) theo Trần Kiên, Hoàng Xuân Quang (1992), Lê Vũ Khôi, Nguyễn Nghĩa Thìn (2001) …

Đọc thêm

Lồng ghép các vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế xã hội: trường hợp nghiên cứu ở hai tỉnh Quảng Trị và Hà Giang

Trần Chí Trung, Lê Trọng Cúc, Nguyễn Mạnh Hà Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN ĐẶT VẤN ĐỀ Lồng ghép môi trường là sự tích hợp các mối quan tâm và các vấn đề môi trường trong kế hoạch, chính sách và hành động của các ngành và các cấp. Lồng ghép môi trường đóng vai trò …

Đọc thêm

Về quy trình lồng ghép các yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển

Trương Quang Học Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN ĐẶT VẤN ĐỀ Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21 với 3 đặc trưng nổi bật: i) Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thế giới; ii) Hội nhập và toàn cầu hóa, và …

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn dưới tác động của hoạt động nuôi tôm tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau

 Đặng Anh Tuấn1, Johan De Ruyck2 1. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 2. Trường Đại học Tự do (VUB), Vương Quốc Bỉ. Mở đầu  Hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng vai trò rất quan trọng đối với khu vực đới bờ, nó không chỉ là nơi bảo đảm cho các chu trình sinh địa …

Đọc thêm

Đa dạng sinh học vùng cửa sông ven biển Tiên Yên – Đầm Hà, Quảng Ninh và Vấn đề Bảo tồn

Hoàng Văn Thắng, Phạm Việt Hùng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN Mở đầu  Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam được đánh giá là rất phong phú, có tính đa dạng sinh học cao và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy vậy, hiện …

Đọc thêm

Các kiểu Đất ngập nước Vịnh Tiên Yên

NCS Nguyễn Xuân Dũng Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học Mở đầu  Các vùng đất ngập nước ven biển nói chung và đất ngập nước ven biển vịnh Tiên Yên nói riêng, là nơi có hoạt động kinh tế diễn ra hết sức sôi động, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế …

Đọc thêm

Sự phân quyền trong quản lý rừng ảnh hưởng như thế nào đến quyền sở hữu trong Quản lý rừng cộng đồng? nghiên cứu trường hợp ở vùng cao Thừa Thiên Huế

 Hoàng Huy Tuấn Trường Đại học Nông Lâm Huế Đặt vấn đề   Ngày nay, phân quyền đang là chủ đề chính trong các thảo luận về chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và quản lý rừng nói riêng. Phân quyền nổi lên như là một chiến lược chính/chủ đạo cho nhiều chính phủ để đạt …

Đọc thêm