Nghiên cứu xây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020

Phạm Bình Quyền1, Nguyễn Ngọc Linh2 1Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 2Cục Bảo tồn ĐDSH, Tổng cục Môi trường Giới thiệu Quy hoạch Đa dạng sinh học là sự tổ chức lập các kế hoạch dài hạn xây dựng hệ thống bảo tồn Đa dạng sinh học trên cơ sở điều tra, dự báo xu …

Đọc thêm

Hướng dẫn của Công ước Đa dạng sinh học về xây dựng chỉ thị quan trắc Đa dạng Sinh học Quốc gia và khuyến nghị việc áp dụng ở Việt Nam

Hoàng Thanh Nhàn1,  Vũ Minh Hoa21Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường2Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Đặt vấn đề  Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) ra đời năm 1992 đã thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ tính đa dạng sinh học …

Đọc thêm

Biến đổi Khí hậu toàn cầu và Phát triển bền vững

Võ Quý Trung tâm nghiên cứu  Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội   Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn: khí hậu biến đổi, nhiệt độ quả đất đang nóng lên, mực nước biển đang dâng lên, dân số tăng nhanh, sự xâm nhập của các loài ngoại …

Đọc thêm

Đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển: sự lựa chon khó khăn

  TS. Hoàng Văn Thắng,ThS. Trần Chí TrungTrung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES)Thomas McShaneĐại học bang Arizona Hoa Kỳ   Giới thiệu Tiếp cận và kịch bản win  – win (được  –  được) đã được đề  cập khá phổ  biến trong các diễn đàn về môi trường và nghèo đói (Mục tiêu thiên niên kỷ, Sáng kiến …

Đọc thêm

Đa dạng sinh học và sự thịnh vượng: nghiên cứu điểm về quan hệ đa dạng sinh học và sự thịnh vượng của cộng đồng tại Đakrông, Quảng Trị

TS. Hoàng Văn ThắngTrung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trần Đình Nghĩa Đại học khoa học Tự Nhiên 1. Đặt vấn đề Đa dạng sinh học (ĐDSH) được coi là nguồn tài nguyên quý, là nguồn lợi có thể khai thác sử dụng đảm bảo cho cuộc sống thịnh vượng và …

Đọc thêm