Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Bắc Trường Sơn là điểm nóng về đa dạng sinh học và bảo tồn. Nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ Dự án bảo tồn Đa dạng sinh học ờ dãy núi Bắc Trường Sơn, Hà Tĩnh trên địa bàn 4 xã phía tây huyện Hương Sơn gồm Sơn Kim 1

Đọc thêm

Ghi nhận đầu tiên về loài Mang rooservelt (Muntiacus rooseveltorum: Cervidae) ở Việt Nam

Trong năm 2013, các nhà khoa học trong nhóm điều tra thú móng guốc của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và cán bộ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên đã phát hiện quần thể Mang rooservelt (Muntiacus rooseveltorum), thuộc họ Hươu nai Cervidae, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.

Đọc thêm

Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Giáo viên Hướng dẫn: GS.TSKH. Trương Quang Học Các thành viên thực hiện: Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Trung Tín Năm 2010   Mở đầu  Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) là một yêu cầu tất yếu của xã hội hiện đại nhằm không ngừng nâng cao phúc lợi cho con người. Trong quá …

Đọc thêm

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hiếu 2.      Giới tính: Nữ 3.      Ngày sinh: 20/02/1986 4.      Nơi sinh: Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 5.      Quyết định công nhận học viên số: 6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi đơn vị đào tạo từ Đại học Khoa học …

Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Ngô Gia Bảo 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 15/6/1983 4.      Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh Phúc 5.      Quyết định công nhận học viên số:5346/QĐ-SĐH ngày27 tháng 10 năm 2008   6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có. 7.      Tên  đề tài …

Đọc thêm

Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Trương Việt Trường 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 10/2/1986 4.      Nơi sinh: quận Ba Đình, Hà Nội. 5.      Quyết định công nhận học viên số: 5346/QĐ-SĐH. ngày: 27/10/2008 6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có. 7.      Tên  đề tài luận văn: Nghiên …

Đọc thêm

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Phạm Văn Bảo. 2.      Giới tính: Nam. 3.      Ngày sinh: 20/3/1981. 4.      Nơi sinh: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 5.      Quyết định công nhận học viên số: 5346/QĐ-SĐH, ngày 27 tháng 10 năm 2008, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 6.      Các thay đổi trong quá …

Đọc thêm

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương”

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Chính 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 02/12/1974 4.      Nơi sinh: Yên Sơn, Tuyên Quang. 5.      Quyết định công nhận học viên số: 5346/QĐ-SĐH ngày 27/10/2008 của Giám đốc ĐHQGHN 6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có. 7.      Tên  đề tài …

Đọc thêm

BÀN VỀ VĂN HÓA VỚI ĐẤT NGẬP NƯỚC HÀ NỘI

Nhân bàn về Mối liên hệ giữa các khía cạnh văn hóa với việc quản lý bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước Hà Nội (đề tài nghiên cứu năm 2009-2010, do Th.S. Trương Thị Thanh Huyền chủ trì), Trung tâm xin gửi tới các độc giả có mối quan tâm một số bình luận của PGS.TS. Lê Diên Dực, …

Đọc thêm