Category: THƯ VIỆN SỐ

0

Sử dụng thông minh rừng – đa dạng sinh học trên vùng sinh thái dãy Trường Sơn vì phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

GS.TSKH.Đặng Huy Huỳnh                                                                   Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam – Vacne Từ khóa “Bảo tồn sử dụng thông minh rừng và đa dạng sinh học...

0

Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2010 về quản lý tài nguyên thiên nhiên

Mục đích của báo cáo là thông báo về chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam và hướng tới sự hài hòa trong những hỗ trợ của các đối tác phát triển dành cho khung cải cách này. Dođó, nội dung của báo cáo không nhấn mạnh nhiều đến thông tin về bối cảnh mà sẽ chú trọng nhiều hơn đến hướng đi sắp tới.

0

Đánh giá bước đầu một số chính sách liên quan đến biển đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới tại Rio De Janero năm 1992 là một bước ngoặt trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị này, Chính phủ các nước tham gia đã nhất trí với Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu (UNFCCC). Mục đích quan trọng của Công ước này là ổn định nồng độ của các khí nhà kính trong bầu khí quyển ở mức độ sao cho không làm nhiệt độ Trái đất tăng thêm nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 192 quốc gia ký vào bản hiệp ước này.

Ảnh hưởng của Enso đến các cực trị nhiệt độ và lượng mưa ở Việt Nam và khả năng dự báo 0

Ảnh hưởng của Enso đến các cực trị nhiệt độ và lượng mưa ở Việt Nam và khả năng dự báo

Nguyễn Đức Ngữ Trung tâm KHCN Khí tượng Thủy văn và Môi trường  MỞ ĐẦU Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước “Tác động của ENSO...

Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường 0

Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường

Trần Anh Tuấn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ĐẶT VẤN ĐỀ Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc...

Một số tác động đến môi trường trong quá trình thi công tuyến đường tuần tra biên giới ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất biện pháp giảm thiểu 0

Một số tác động đến môi trường trong quá trình thi công tuyến đường tuần tra biên giới ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Phạm Hoài Nam1, Trần Văn Chung1, Phạm Bình Quyền2, Nguyễn Thị Phương Liên3 1Viện Công nghệ mới, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự 2Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên...

Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội 0

Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Nguyễn Vũ Trung1, Đỗ Việt Nga1, Trịnh Thị Thanh2 1Cục Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường, Tổng cục Môi trường 2Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa...

Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và  hệ sinh thái cửa Sông Hồng 0

Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái cửa Sông Hồng

Mai Đình Yên Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN MỞ ĐẦU Phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến đa dạng sinh học...

Rừng ngập mặn, sinh kế và biến đổi khí hậu tại Hoành Bồ, Quảng Ninh 0

Rừng ngập mặn, sinh kế và biến đổi khí hậu tại Hoành Bồ, Quảng Ninh

Lê Xuân Tuấn1, Vũ Thị Bích Hợp2, Phan Thị Anh Đào3 1 Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2...