Hội thảo báo cáo chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế


Ngày 5 tháng 4 năm 2011, tại Thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội thảo báo cáo chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo tỉnh về “Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, với sự chủ trì của Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và TS. Võ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm.

Hội thảo là hoạt động đầu tiên trong một chuỗi những Hội thảo tập huấn sẽ được tổ chức cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân sản xuất giỏi của tỉnh, trong khuôn khổ Dự án “Đào tạo nguồn nhân lực nhằm phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh cho tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2010-2012. Dự án này là tiếp nối Dự án được triển khai thành công ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2008, do Quỹ Ford tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Đó cũng là kết quả của một trong các sáng kiến của Nhóm đối thoại Việt – Mỹ về giải quyết các hậu quả của chất độc hóa học/Dioxin tại Việt Nam đề xuất.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tổng hợp và cập nhật những thông tin mới nhất về các vấn đề môi trường, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của chất độc hóa học lên môi trường và con người cho lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể của tỉnh Thừa Thiên Huế, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển bền vững tại địa phương.

Bốn chuyên đề được báo cáo tại Hội thảo bao gồm: (1) Một số vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững, do GS.TS. Võ Quý trình bày; (2) Phát triển bền vững: Chiến lược phát triển toàn cầu thế kỷ 21, do GS.TSKH. Trương Quang Học trình bày; (3) Biểu hiện, xu thế và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Nghiên cứu chi tiết cho tỉnh Thừa Thiên Huế, do PGS.TS. Trần Thục – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường trình bày; và (4) Tác động của chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người ở Việt Nam, do BS.TS. Vũ Chiến Thắng – Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 33 trình bày.

Đến dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu, là đại diện lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và Huyện ủy, UBND các huyện. Đặc biệt, sự có mặt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện trong suốt Hội thảo và ý kiến chỉ đạo của đồng chí tại Hội thảo đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh dành cho Dự án.