Tăng cường vốn xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng


Pamela McElwee[1]

Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Lê Thị Vân Huệ, Phạm Việt Hùng[2]

1 Đại học Arizona, Hoa Kỳ

2 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN


Sự cần thiết tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng

 

Hậu quả của các cơn lụt và mưa to trong hơn 30 năm qua tại đồng bằng sông Hồng rất rõ ràng, Từ năm 1976 đến 2003, các đợt lũ lụt đã làm 15,853 người thiệt mạng, ngập úng 2,7 triệu ha đất nông nghiệp, và phá hủy 22,766 tàu thuyền và 13,4 triệu ngôi nhà. Tổng cộng, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 3,5 tỷ đô la Mỹ (Đặng, 2004).

Theo số liệu của Viện Khí tượng Thủy văn (2008) cho thấy tần suất và tính nghiêm trọng của các thiệt hại do bão lụt gây ra tại miền Bắc Việt Nam tăng lên rõ ràng (Hình 1). Ví dụ, vào đầu thế kỷ 20, chỉ có 4 đợt lụt nghiêm trọng với mưa to. Tuy nhiên từ năm 1960 trở lại đây, đã có khoảng 21 cơn bão và lụt nghiêm trọng và thời gian xảy ra lụt lội cũng tăng lên. …..

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  

Xem chi tiết: Liên hệ với thư viện CRES